Screenshot 2018-05-26 14.41.36

Kunder

Några exempel på uppdrag från A till Z.

Academedia: koncept, idé, copy – webbsidor, kampanjer, annonser, inbjudningar, foldrar, broschyrer, pressreleaser, mässor.
Allt i Transport: Intervjuer, sammanställning, copy för Hållbarhetsrapport. Översättning och anpassning från engelska till svenska trycksaker.
BDO Revision: koncept, idé, struktur, copy, redaktör – årsrapporter med journalistisk inriktning.
BST Brandskyddsteamet: strukturering och puts av webbtexter.
Belbin: koncept, idé, copy – mässmontrar, trycksaker m m.
Boliden: koncept, idé, copy – popularisering av affärsstrategi, säkerhetskoncept.
EKN – Exportkreditnämnden: koncept, idé, copy, webb, digitala kampanjer, redaktionellt – årsredovisning, annonser, caseproduktion.
Egma Energy Systems: omstrukturering och förenkling av webbtexter.
Exacta översättningar: översättning för ett flertal kunder, områden och medier.
FOI: koncept, idé, copy, redaktionellt – infomaterial, årsrapporter, annonser, utställningsmaterial, produktfoldrar.
Försvarshögskolan: koncept, idé, copy – nytt koncept för rekrytering.
G4S: koncept, idé, copy – kampanjer, trycksaker och webb.
Heidelberg Cement: koncept, idé, copy – sociala medier, mässor, trycksaker.
Jehander: handbok och utbildning i Facebook.
Kemetyl: koncept, idé, copy – vinterkampanj i butiker och på webben.
Mitsubishi Motors: översättning och texttvätt av broschyrtext inför lansering av ny bilmodell.
Nordic Finance: omstrukturering och texttvätt för webb.
Projektengagemang: koncept, idé, struktur, intervjuer, copy, redaktör – årsrapport med journalistisk inriktning.
RGS Nordic: översättning och anpassning från danska till svenska – trycksaker och webb.
Rädda Barnen: koncept, struktur, copy – CSR-broschyr.
Sandvik: koncept, idé, copy – annonser, trycksaker för produktlanseringar.
Scania: koncept, idé, copy, globalt varumärkesbyggande – internationell kalender.
Stockholmsmässan: koncept, idé, copy, varumärkesutveckling – helhetsuppdrag för ett flertal mässor.
Univar Nordic: koncept, idé, struktur, copy – kampanjer, webb och produktinformation.
Visita: intervjuer, struktur, copy – årsberättelse.
Volvo CE: koncept, idé, copy, varumärkesutveckling – tryckt och digitalt säljstöd, kampanjaktiviteter, utbildning.
Zenith Media: koncept, idé, struktur, copy, budskapsutformning – webb.

Byråer jag har jobbat för

Humdidum Kommunikation & Copywriting (2014– …):
copywriting, idé, kommunikationskoncept, texttvätt, struktur och bearbetning, översättningar och målgruppsanpassningar av texter.
Grundform Sthlm (2016-...)
copywriting, idé, texttvätt, struktur och bearbetning, översättningar och målgruppsanpassningar av texter.
Grace/Gracemill Communication (2008–2014): copywriting, idé, kommunikationskoncept.
Troll Kommunikation (2002–2007): copywriting, idé, kommunikationskoncept, projektledning.
Stockholm Södra Reklambyrå/H2R (1992–2002): copywriting, scriptwriting, kommunikationskoncept.
ScanPartner Stockholm/Tyfon Annonsbyrå (1989–1992): copywriting, idé, kommunikationskoncept.
Pyramid Produktion (1986–1988): copywriting, scriptwriting, producent, idé, projektledning.
Producenterna (1985–1986): copywriting, scriptwriting, producent, idé, projektledning.
Adaptus Reklambyrå (1980–1985): copywriting, scriptwriting, idé.